Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Η μη λεκτική επικοινωνίαΗ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μη λεκτική επικοινωνία εννοούμε τη διαδικασία επικοινωνίας κατά την οποία στέλνουμε και δεχόμαστε μη λεκτικά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να μεταβιβαστούν μέσα από τη γλώσσα του σώματος, της έκφρασης του προσώπου, της οπτικής επαφής, αλλά και χειρονομιών και αγγιγμάτων. Μηνύματα μπορούν επίσης να σταλούν μέσα από την τέχνη και τον χορό, καθώς και από την εξωτερική εμφάνιση (ρούχα, τατουάζ, κόμμωση, κοσμήματα, αξεσουάρ, μακιγιάζ...).   Ο λόγος περιέχει επίσης μη γλωσσικά στοιχεία, τα λεγόμενα παραγλωσσικά, όπως ο τόνος και το ύψος της φωνής, ο τρόπος ομιλίας καθώς και οι παύσεις κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  Μη λεκτικά στοιχεία δίνει επίσης ο γραπτός λόγος, όπως είναι ο γραφικός χαρακτήρας ή η χωρική διάταξη των λέξεων.  

Μη λεκτική επικοινωνία είναι η επικοινωνία κατά την οποία οι άνθρωποι δέχονται και στέλνουν μηνύματα μέσα από τις ανθρώπινες αισθήσεις (ακοή, όραση, όσφρηση, αφή). Η υγιής επικοινωνία απαιτεί και από τα δύο της μέρη, λεκτική και μη λεκτική, να βρίσκονται σε αρμονία έτσι ώστε ο προφορικός λόγος να συνδυάζεται με τις ανάλογες κινήσεις.  
Κατά τη μη λεκτική επικοινωνία πρέπει μα ληφθούν υπ'όψη οι περιβαλλοντικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά εκείνων που επικοινωνούν, και οι συμπεριφορές των ατόμων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης.  
Η μη λεκτική συμπεριφορά έχει πάντα αξία στην επικοινωνία. Με τη μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρεται το 65-93% των μηνυμάτων. 
Ένα παράδειγμα μη λεκτικής επικοινωνίας είναι η προσφορά ενός δώρου σε κάποιο άτομο. Η κίνηση αυτή μπορεί να δείχνει συμπάθεια, αγάπη, ευγνωμοσύνη, δωροδοκία, ενοχή, υποχρέωση κ.α.

Γιάννης Χατζάκης   Α3
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διάφορους τρόπους για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η λεκτική επικοινωνία. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον λόγο για να εκφράσουμε συναισθήματα, γνώμες...Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν τηρούν τους κανόνες και δεν προσέχουν ή δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Για παράδειγμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ή μάλλον δεν μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους, γι' αυτό χρησιμοποιούν ακατάλληλο τρόπο, λέξεις και χειρονομίες. Για να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας πρέπει να συμπεριφερόμαστε ευγενικά!

Σοφιάννα Γκόγκα   Α3  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου