Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ - ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ - ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ - Σκοπός θέματος - Στόχοι - Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σκοπό και στόχο της εργασίας αυτής ορίζουμε την απόκτηση δεξιοτήτων και λειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς αναγκαίων στην καθημερινότητα των παιδιών στην ομάδα αλλά και ενός πλήρους φάσματος ικανοτήτων για τη ζωή. Είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν πώς να μαθαίνουν, να έχουν κριτική σκέψη, αυτοπειθαρχία, δημιουργικότητα και δεξιότητες συνεργασίας και λειτουργίας στην ομάδα.  

Στόχος ορίζεται επίσης η απόκτηση της συναισθηματικής επάρκειας που καταγράφεται σαν την ικανότητα αναγνώρισης και ρύθμισης συναισθημάτων αλλά και ικανότητες κοινωνικής επίγνωσης όπως η ενσυναίσθηση και η διαχείριση σχέσεων.  Έτσι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το τι συμβαίνει μέσα του (Εαυτός / εγώ) αλλά και το τι συμβαίνει στην καθημερινή αλληλεπίδραση / επικοινωνία / σχέση του εαυτού με τους σημαντικούς Άλλους ( φίλοι, γονείς, δάσκαλοι, συμμαθητές ).

Στόχος ακόμα ορίζεται η κατανόηση και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και των εκδηλώσεων βίας και σχολικού εκφοβισμού μέσα στη σχολική κοινότητα.
Εν κατακλείδι, σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή μέσα από  μαθησιακές εμπειρίες και η ένταξή του αρχικά στο σχολικό 
και αργότερα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.


O συναισθηματικός και ψυχικός κόσμος ενός παιδιού που μεταβαίνει από την παιδική ηλικία στην εφηβεία είναι πολύπλοκος και συχνά δύσκολα διαχειρίσιμος  λαμβανομένης υπ’ όψιν της αδυναμίας ελέγχου και χειρισμών συναισθημάτων και στρεσογόνων  καταστάσεων καθώς και της, συχνά,  ελλιπούς αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης του εφήβου. 

 Έτσι, σκοπός αυτού του θέματος είναι να μεταβούν οι μαθητές ομαλά στη δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, να διαμορφώσουν υγιείς, δημιουργικούς και πολυδιάστατους χαρακτήρες, αλλά και να προσαρμοστούν με επιτυχία στο σχολικό περιβάλλον, αναγνωρίζοντάς το σαν μια κοινότητα, μέσα στην οποία είναι αποδεκτά, και όπου και τα ίδια οφείλουν να δέχονται τα άλλα μέλη μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας, κατανόησης και αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από ατομικές και συλλογικές εργασίες, την αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση και με τη βοήθεια άλλων μαθημάτων όπως ξένες γλώσσες, λογοτεχνία, μουσική, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και πληροφορικής, επιθυμώντας έτσι, μια ολική προσέγγιση της μάθησης. 


Ως αναμενόμενα αποτελέσματα ορίζουμε την συνειδητοποίηση του μαθητή της προσωπικότητάς του (συναισθήματα, επιθυμίες, διεκδικήσεις, ανάγκες, στόχοι, φιλοδοξίες) καθώς και την αναγνώριση των ορίων του, μέσα από ρόλους και κανόνες, της κατανόησης του όρου «αρμονική συνύπαρξη» στη σχολική κοινότητα και της ανάγκης αποτροπής κάθε ενέργειας που διαταράσσει  αυτήν ( βία, εκφοβισμός ). 

Αυτό, δεν μπορεί παρά να έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του και τον εμπλουτισμό του ψυχικού του κόσμου προς όφελος του ίδιου αλλά και της σχολικής κοινότητας μέσα στην οποία ζει. Μέσα στο θετικό κλίμα που διαμορφώνεται, ο μαθητής δεν μπορεί παρά να βελτιώσει τη σχολική επίδοσή του και να διεκδικήσει την επιτυχία.


Μαρία Χαλιβελάκη 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου